Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

A mérleg tartalma, a mérlegtételek csoportosítása

ESZKÖZÖK

 

A./ Befektetett eszközök  = ként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet, a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.

I./Immateriális javak: -alapítás-átszervezés aktivált értéke,- kísérleti fejlesztés aktivált értéke, - vagyoni értékű jogok, - szellemi termékek, - üzleti vagy cégérték, - immateriális javakra adott előlegek, - immateriális javak értékhelyesbítése

II./Tárgyi eszközök: - ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, - műszaki berendezések, gépek, járművek, - egyéb berendezések, felszerelések, járművek, - tenyészállatok, - beruházások, felújítások, - beruházásokra adott előlegek, - tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III./ Befektetett pénzügyi eszközök: - tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban, - tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban, - egyéb tartós részesedés, - tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban, - egyéb tartósan adott kölcsön, - tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, - befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése, - befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

 

B./ Forgóeszközök = a vállalkozási tevékenységét rövid ideig (éven belül) szolgálják. 

I./ Készletek:

Anyagok, 

Befejezetlen termelés és félkész termék,

Növendék hízó és egyéb állatok,

Késztermékek,

Áruk,

Készletekre adott előlegek

II./ Követelések:

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők),

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben,

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben,

Váltókövetelések,

Egyéb követelések,

Követelések értékelési különbözete,

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete,

III./ Értékpapírok:

Részesedés kapcsolt vállalkozásban,

Egyéb részesedés,

Saját részvények, saját üzletrészek,

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,

Értékpapírok értékelési különbözete

IV./ Pénzeszközök:

Pénztár, csekk,

Bankbetét

C./ Aktív időbeli elhatárolások:

bevételek,

költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása, 

halasztott ráfordítások

FORRÁSOK

D./ Saját tőke = csak az olyan tőkerészt szabad kimutatni, amelyet a tulajdonosok bocsátottak  a vállalkozás rendelkezésére, vagy amit a tulajdonos az eredményből hagyott a vállalkozásnál.: - jegyzett tőke, - jegyzett, de…, - tőketartalék, - eredménytartalék, - lekötött tartalék, - értékelési tartalék, - mérleg szerinti eredmény

E./ Céltartalékok = adózás előtt eredmény terhére képzett olyan forrás, amely a következő években várhatóan felmerülő kötelezettségek és a jövőbeni várható költségek fedezetére szolgál:

céltartalék várható kötelezettségekre,

céltartalék jövőbeni kötelezettségekre,

egyéb céltartalék

F./ Kötelezettségek = olyan tőkeelem, amelyet jellemzően nem a tulajdonosok visznek be a vállalkozásba, hanem a szállítókkal, hitelezőkkel szemben fennálló pénzértékben kifejezhető tartozás. Idegen forrásoknak is nevezzük. Lehetnek

I./ Hátrasorolt (kapcsolt, egyéb részesedési, egyéb gazdálkodóval )

II./ Hosszú lejáratú kötelezettségek:

hosszú lejáratra kapott kölcsönök,

átváltoztatható kötvények,

tartozások kötvénykibocsátásból,

beruházási és fejlesztési hitelek,

egyéb hosszú lejáratú hitelek,

tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben,

tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben, egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III./ Rövid:

rövid lejáratú kölcsönök,

rövid lejáratú hitelek,

vevőktől kapott előlegek,

kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók),

váltótartozások,

rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben,

rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben,

egyéb rövid lejáratú kötelezettségek,

kötelezettségek értékelési különbözete,

származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G./ Passzív időbeli elhatárolások  az összemérés elvének alkalmazásából következnek, mely tartalmazza: bevételek, - költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása, - halasztott bevételek

A mérlegtételek értékelésének általános szabályai → valódiság → tényleges ár

A mérlegtételek értékelésénél a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulni, ha az érvényesülését eltérő rendelkezés ne akadályozza.

Az eszközöket és kötelezettségeket leltározással egyeztetetéssel ellenőrizni, és egyedenként értékelni kell.

Mérlegérték = bekerülési érték +/- értékmódosítások (értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés, a valós értékelés, valamint az árfolyam-különbözet.

Bekerülési érték = az eszköz megszerzéséhez, létesítéséhez, üzembe helyezéséhez felmerült beszerzési, előállítási költség, mely a bekerülési érték részét képezi. +szállítási, rakodási költség, +vámteher,+illetékek, +vámköltség, +bizományi díjak, +előzetesen felszámított áfa, de le nem vonható, +biztosítási díj, +vásárolt vételi opció díja,  +hitel rend.tart. jutaléka, kezelési költség, közjegyzői díj, bankgarancia díj, +/- árfolyamkülönbségek, -kapott engedmények

Az Sztv. lehetővé teszi, hogy a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó – saját döntése alapján – a törvényben nevesített eszközöket piaci értéken is értékelje. Ezek az eszközök a következők

- vagyoni értékű jogok, - - szellemi termékek, - - ingatlanok, - - műszaki berendezések, gépek, járművek, - - egyéb berendezések, felszerelések, járművek, - - tenyészállatok, - - részesedések

Készleteket csak lefelé lehet értékelni, felfelé nem.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 297
Heti: 2 148
Havi: 6 765
Össz.: 1 012 735

Látogatottság növelés
Oldal: A mérleg
Minden ami számvitel... A-tól Z-ig - © 2008 - 2019 - szamvitelezz.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: eredménytartalék - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »