Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

Közkívánatra

Pénzügyi mutatószámok

 

Vevők átfutási ideje =  (Átlagos vevőállomány / Nettó árbevétel) *360

Azt mutatja, hogy az átlagos vevőállomány hány napi értékesítési árbevételnek felel meg. A mutató értékelésénél célszerű a szállítói állomány hasonló tartalmú mutatójával összehasonlítást végezni. Az előző évhez való viszonyítás viszont jelezheti a vállalkozás kintlévőségeinek növekedését, illetve csökkenését.

***

Szállítók átfutási ideje = (Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások)*360

A szállítónak történő tartozások nagyságrendjét jelzi napokban. A vevőállomány hasonló tartalmú mutatójával való összehasonlítás utalhat a cég fizetőképességének alakulására.

***

Vevőállomány aránya a szállító-állományhoz = Vevők / Szállítók  

Az egynél kisebb mutató jelzi, hogy a vevőállományt a szállítóállomány finanszírozza. Az alacsony mutatóérték a ki nem egyenlített szállítói állomány magas mértékére utal, fizetési gondot jelez.

***

Eladósodottság mértéke = Kötelezettségek / Saját tőke

A vállalat megítélésében fontos szerepet játszik. Azt mutatja, hogy a saját források a kötelezettségek hány százalékát fedezik. Törekedni kell, hogy a mutató tartósan (jóval) 1 alatti értéket érjen el.

 

***

 

Nettó eladósodottság = (Kötelezettségek - Követelések) / Saját tőke

 

Azt mutatja, hogy a kintlévőségekkel csökkentett kötelezettségeket milyen mértékben fedezi a saját forrás. Ez feltételezi, hogy a követelések pénzügyileg előbb realizálódnak, mint ahogy a kötelezettségeket teljesíteni kell. A mutató minél kisebb értéke a kedvező.

 

***

 

Árbevétel-arányos jövedelmezőség =

 

A jövedelmezőség mérésének egyik leggyakrabban használt mutatója, azt mutatja, hogy az adózott eredmény a saját tőke növekedéséhez milyen mértékben képes hozzájárulni. A mutató sok esetben szoros kapcsolatban van a vállalkozás vezetőinek érdekeltségi rendszerével. Nemzetközi gyakorlatban is ismert és használt mutató (ROE).

 

***

 

Eszközarányos jövedelmezőség =   Adózás előtti eredmény / Eszközök összesen

 

Azt mutatja, hogy az eszközök jövedelemtermelő képessége az adott időszakban mekkora, fejlődés esetén a mutató folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Nemzetközi gyakorlatban is ismert és használt mutató (ROA).

 

***

Eszközmegtérülési mutató =  Adózott eredmény / Eszközök összesen

 

A mutató megmutatja, hogy a tárgyévi adózott eredményből az eszközök mekkora hányada térül meg. Nemzetközi gyakorlatban is ismert és használt mutató (ROI). A mutató alakulását részben a jövedelmezőség, részben az eszközök fogási sebessége befolyásolja.

 

***

 

Átlagos fedezeti hányad = Fedezeti összeg / Értékesítés nettó árbevétele

 

Az adott vállalkozáson belül feltétlenül vizsgálandó mutató, fejlődés esetén a mutató folyamatosan emelkedő tendenciája kedvező. A kedvező mértékű fedezeti hányad sajnos nem feltétlenül jár együtt a kedvező mértékű árbevétel-arányos jövedelmezőséggel (ennek oka a magas közvetett költségekben és esetleg az egyéb ráfordítások magas összegében keresendő).

 

***

 

Tartósan befektetett eszközök aránya =  Befektetett eszközök / Eszközök összesen

 

Azt mutatja, hogy a vállalkozás összes eszközéből mekkora hányadot tesznek ki a tartósan befektetett eszközök. A bázismutatóhoz való viszonyítás az arányok elmozdulását mutatja.

***

Tárgyi eszközök aránya = Tárgyi eszközök / Eszközök összesen  

Azt jelzi, hogy a működő eszközökön belül mekkora hányadot képviselnek a több éven keresztül használatos tárgyi eszközök.

***

A műszaki berendezések, gépek, járművek aránya =

Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök

 

A vállalat vagyonának jellemző mutatója, a gépesítettségre utal, a termelésben közvetlenül résztvevő eszközök arányát mutatja a tárgyi eszközökön belül.

***

Műszaki berendezések elhasználódottsági foka =

Műszaki berendezés nettó értéke / Műszaki berendezés bruttó értéke

 

Azt mutatja, hogy átlagosan mennyire elhasználódottak a vállalkozás műszaki berendezései. Kedvező, ha a mutató értéke 50%-nál nagyobb.

 

***

 

Tárgyi eszközök megújítása = Tárgyévi beruházás / Tárgyi eszközök

 

Azt jelenti, hogy a beruházási tevékenység milyen fejlődési lehetőséget biztosít, a tárgyi eszközök milyen mértékben újulnak meg a belépő beruházások miatt. Kedvező a vállalkozás számára, ha a mutató értéke növekvő, vagyis a jelenlegi (nettó) értéket egyre inkább új eszközökkel váltjuk ki.

 

***

 

Befektetett eszközök fedezettsége = Saját tőke / Befektetett eszközök

 

Azt mutatja, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke. Kedvező, ha a mutató minél nagyobb, mert ez azt jelenti, hogy a saját források egyre nagyobb hányadát finanszírozzák a befektetett eszközöknek.

 

***

 

Tárgyi eszközök fedezettsége = Saját tőke / Tárgyi eszközök

 

Azt jelzi, hogy a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök finanszírozására - közvetlenül a termelésben résztvevő tartósan befektetett eszközökre - a saját tőke milyen mértékben nyújt fedezetet.

Kedvező, ha a saját tőke elsősorban ezt az eszközcsoportot fedezi a legnagyobb arányban.

 

***

 

Tárgyi eszközök hatékonysága = Nettó árbevétel / Tárgyi eszközök

 

Azt mutatja, hogy a vállalkozás mérlegében kimutatott tárgyi eszközök működtetésével mekkora összegű nettó árbevételt ért el, azaz egységnyi tárgyi eszköz működtetésével mekkora összegű árbevétel realizálható.

 

***

 

Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök / Eszközök összesen

 

Arról tájékoztat, hogy az összes eszköz között milyen arányt képvisel a rövid távon befektetett eszközök értéke. Ez utalhat a vállalkozás tevékenységének forgóeszköz igényességére.

 

***

 

Készletek fordulatszáma = Értékesítés nettó árbevétele / Készletek

 

Azt jelzi, hogy a készletek (záró) hányszor térülnek meg a nettó árbevételben (a mutató számítható átlagos készlet alapján is). A mutató értékelésénél a minél magasabb érték jelzi a kedvező tendenciát.

 

***

 

Az idegen tőke aránya = Idegen tőke / Összes forrás

 

A mutató a gazdálkodó szervezet adósságának mértékére is utal, pontosabb elemzéshez a kötelezettségek értékét célszerű megbontani hosszú lejáratú és rövid lejáratú kötelezettségre. Kedvező a vállalkozás számára, ha a mutató értéke úgy alakul, hogy a tőke összetételében a saját források a meghatározók.

 

***

 

Saját tőke aránya = Saját tőke / Összes forrás

 

A saját tőke részesedését mutatja az összes források között. Célszerű, a mutató értékeléséhez a saját tőke szerkezetét is megvizsgálni. A mutató értelmezhető úgy is, hogy - mérlegfőösszegről lévén szó - a vállalkozás eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

 

***

 

Saját tőke növekedési mutató = Saját tőke / Jegyzett tőke

 

Kedvező, ha a mutató értéke 1-nél nagyobb. Az 1-nél kisebb mutató a tőkevesztésre utal, amely ha tartóssá válik, problémákat vetít előre.

 

***

 

A tőke jövedelmezősége = Adózott eredmény / Saját tőke

 

Azt jelzi, hogy az egységnyi lekötött saját tőke mekkora adózott eredményt hoz a vállalkozás számára. A mutató növekvő tendenciája kedvező. Értékelésnél a saját tőke szerkezetét, elemeinek befolyásoló szerepét, valamint az eredményelemzést is célszerű figyelembe venni.

 

***

 

LIKVIDÍTÁSI MUTATÓK

 

Likviditási mutató = Forgóeszközök / Kötelezettségek

 

A teljes forgóeszköz állomány együttes összegét viszonyítja a hosszú és rövidlejáratú kötelezettségekhez. A vállalkozás fizetőképességét általánosan jellemző mutató.

 

***

Rövid távú likviditás I. = Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek

 

Arról tájékoztat, hogy a különböző likviditási fokozatú eszközök összege hány százalékát fedezi a rövid távú kötelezettségnek. A vállalkozás pénzügyi helyzetének pontos megítéléséhez a forgóeszközök struktúráját a likviditás mértéke szempontjából is szükséges vizsgálni.

 

***

 Rövid távú likviditás II. =

(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek

 

A mutató a forgóeszközök készletek nélküli arányát mutatja a rövid távú kötelezettségekhez. A forgóeszközökön belül ugyanis a készletek elemei tartalmazhatnak bizonytalan, a rövidlejáratú kötelezettségek közvetlen fedezeteként szóba nem vehető összeget.

 

***

 Gyorsráta mutató = Likvid pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek

A teljes mobil pénzeszközök arányát mutatja a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva. Ez lényegében arról tájékoztat, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek mekkora hányadára nyújt fedezetet a likvid pénzeszköz. A vállalat számára az a kedvező, ha ez az arány egyre növekvő, ami az azonnali fizetőképesség javulását jelzi.

 

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 128
Tegnapi: 196
Heti: 678
Havi: 3 497
Össz.: 1 800 029

Látogatottság növelés
Oldal: Pénzügyi mutatószámok
Minden ami számvitel... A-tól Z-ig - © 2008 - 2024 - szamvitelezz.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »