Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

Lízing fajtái, könyvviteli elszámolása, a különböző lízing szerződések tartalma.

 

A lízing, egy olyan bérbevételi ill. bérbeadási szolgáltatás, amelynek során a lízingbe vevő valamely eszközt a lízingbe adótól használat céljára, meghatározott időtartamra, a szerződésben előírt lízingdíj megfizetése mellett bérbe vesz.

 

A lízing tehát egy olyan szerződéses kapcsolat, amelynek két szereplője van:

- a lízingbeadó, aki azzal a céllal állít elő vagy vásárol különböző tárgyi eszközöket (épület, termelő berendezés, gép, szállítóeszköz, gépjármű stb.), hogy azokat tartósan, meghatározott díj ellenében más vállalkozásoknak használatra átadja.

- a lízingbevevő, aki a vállalkozási tevékenységéhez szükséges eszközöket a lízing-szerződésben foglalt feltételek szerint tartós használtra bérbe veszi.

 

Pénzügyi (finanszírozási) lízing

A pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő meghatározott idejű használatába adja oly módon, hogy az a lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra.

Pénzügyi lízing esetében a lízingbe vevő a szerződésben kikötött időtartam lejártával -amennyiben a szerződésből adódó kötelezettségeinek eleget tesz - tulajdonjogot szerez az adott dologra.

 

Pénzügyi lízing esetében a lízing díj két részből áll:  egy tőketörlesztő és egy  kamattörlesztő részből. A tőketörlesztő rész a tárgyi eszköz beszerzési árát és a lízingbe adó költségeit, míg a kamattörlesztő rész a még ki nem fizetett vételár kamatait tartalmazza.

A pénzügyi lízing, a lízingbeadó oldaláról vizsgálva olyan, mintha a lízingbevevőnek, a lízing tárgyával fedezett kölcsönt nyújtana, ezért nevezik finanszírozási lízingnek is.

Operatív lízing

Operatív lízing esetében a lízingbe vett tárgyi eszköz csak átmenetileg, a lízing szerződés lejártáig marad a lízingbe vevő birtokában. A lízingbevevő - amennyiben az adott eszközre már nincs szüksége a szerződést annak lejárata előtt megszüntetheti.

A szerződés lejártakor pedig dönthet arról, hogy meghosszabbítja-e vagy sem, a lízingszerződés azonban tartalmazhat olyan kikötést is, hogy a szerződés lejártakor a lízingbevevő meghatározott összegért a lízing ügylet tárgyát képező eszközt köteles megvásárolni.

A lízing tárgyát képező eszközök a lízingbe adó tulajdonát képezik, a beszerzés, valamint a lízingügylet teljes kockázatát a lízingbeadó viseli. Operatív lízing esetében ugyanis a lízing futamideje általában rövidebb, mint az adott eszköz hasznos élettartama, így a leírási idő alatt többször is lízingelhető, így a lízingtársaság költségei több, egymást követő lízingügylet során térülnek meg.

Az operatív lízinget nevezik szerviz vagy üzemelési lízingnek is, mert a lízingbeadó ezen ügylet keretében maga gondoskodik a lízingbe adott eszköz szervizeléséről, karbantartásáról.

Az operatív lízingre általában az a jellemző, hogy a berendezés gyártója egyben a lízingbeadó is. Ez elsősorban az erkölcsileg gyorsan avuló termékek (pl. számítógépes rendszerek) esetében jellemző.

A lízingszerződésben megállapított díj két alapvető elemből áll:

- a lízingtárgy szerződés szerinti értékének törlesztő részlete (tőketörlesztés) és

- a fennálló tartozás után esedékes kamat.

Lízingdíj megállapításánál a bérbeadónak figyelembe kell vennie a tőkelekötés nagyságát, a fizetések gyakoriságát és összegét, a futamidőt, az irányadó kamatlábat, az elvárt hasznot stb.

 

Teljes lízingdíj = (egy időszakra eső lízingdíj x időszakok száma) + egyéb költségek

 

A fizetendő teljes lízing és a teljes ár hányadosa határozza meg a lízingszorzót, képletben:

 

Lízingszorzó = fizetendő teljes lízing / a lízingtárgy teljes ára

 

Rövidebb futamidővel vagy az időszak elején kért nagyobb befizetésekkel a lízingszorzó értéke leszorítható, ami alapján könnyen megtévesztő lehet egy lízingajánlat.

 

A lízingügyleteket meg kell különböztetni a részletfizetésre történő vásárlástól részletfizetésnél a szerződésben az eladó a tulajdonjogát legfeljebb a vételár kiegyenlítéséig tarthatja fenn. Az eladó a részletfizetési kedvezménytől akkor állhat el, ha az a vevő az esedékesség időpontjában nem fizeti meg. A tárgyi eszközben bekövetkezett értékcsökkenés, kár teljes egészében a vevőt terheli. A termékeladásnak minősülő tárgyi eszköz részletre történő vásárlásánál a lízingbevevőnek a teljes áfa megfizetése után lehet az áfát visszaigényelnie.

 

Nyílt végű pénzügyi lízing

Lízingbeadónál:

 

Eszköz beszerzés lízing céljából        6/454

Levonható áfa                                               66/454

Kötelezettség kiegyenlítése               54/384

Számlázás a lízingbe vevő felé          98/91-92

 

Törleszés elszámolása számla alapján:

Törleszető részlet áfája                       11/467

A kapott törlesztő részből a töke       384/198

Kapott törlesztésből az áfa                384/311

Kapott törlesztésből a kamat             384/974

 

 

Lízingbe vevőnél

A leszámlázott eszköz nyilvántartásba vétele           161/448

Aktiválás                                            13-14/161

 

Törlesztés elszámolása:

Törlesztő részlet átvezetése               448/479

Kapcsolódó áfa                                  466/479

Ha nem vonható le                             867/479

Esedékes kamat állománybaba vétele                       872/479

Törlesztő részlet áfa és kamat utalása                        479/384

 

Zárt végű

 

A lízingbe adónál:

 

Eszköz beszerzés lízing céljából        26/454

ÁFA                                                   466/454

Kiegyenlítése                                     454/384

Számlázás a lízingbe vevőnek            198/91-92

Lízingbe adott eszköz kivezetése      814/26

A teljes lízingdíj áfa tartalma             311/467

ÁFA teljes összegének telj.               84/311

Törlesztés elszámolása számla alapján

Kapott törlesztésből a tőkerész          384/198

Kamat                                                 384/974

 

A lízingbe vevőnél

 

Eszköz nyilvántartásba vételel           161/448

Áfa                                                     466/454

ÁFA pénzügyi rendezése                  454/384

Tőketörlesztés szerződés szerint        448/38

Árfolyamnyereség (realizált)             448/976

Árfolyamveszteség (realizált)            876/448

Kamatrész elszámolása pénzügyi rendezéskor          872/38

Tárgyévet időarányosan terhelő fizetendő kamat     872/482

 

Külföldi pénzértékre szóló lízingtartozások mérleg fordulónapi értékeléséből eredő jelentős árfolyam különbözetek elszámolása

 

Árfolyamnyereség                             448/368

Árfolyamveszteség                             368/448

 

Az összevont árfolyam különbözet   nyereség          368/976

                                                           veszteség        876/368

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 92
Tegnapi: 297
Heti: 2 113
Havi: 6 730
Össz.: 1 012 700

Látogatottság növelés
Oldal: Lízing, könyviteli elszámolása
Minden ami számvitel... A-tól Z-ig - © 2008 - 2019 - szamvitelezz.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: eredménytartalék - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »