Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

Ma megbeszéljük a számviteli politika lényegét, ennek keretében megismerkedünk az elkészítendő szabályzatokkal, a számlarend készítési kötelezettséggel. Megnézzük, hogy egy adott vállalkozás számlarendjének kialakításánál mit kell figyelembe venni.

 

A számviteli politika belső szabályozás, az alkalmazott módszerek, előírások összessége, az Sztv. előírásainak betartásának megfelelően. A Számviteli politikát írásban kell rögzíteni.

A Számviteli politikát a vállalkozás meglakulásának időpontjától számított 90 napon belül kell elkészíteni. Törvénymódosítás esetén szintén 90 nap áll rendelkezésre a számviteli politikán keresztülvezetni. A Számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős.

A Számviteli politikában rögzíteni kell mindazon eljárási módokat, amelykre Az Sztv. lehetőséget ad. Pl.:

-          A beszámolási és könyvvezetési forma

-          Az alkalmazandó mérlegséma

-          A mérlegkésztés időpontja

-          Az eredménykimutatás fajtája

-          A nyílvántartások kialakítása

-          Az eszözök minősítése a tevékenységben játszott szerepük alapján

-          A bekerülési (beszerzési, előállítási) értékek elemei, elszámolásuk feltételei

-          Értékelési feladatok meghatározása (Écs, értékvesztés, értékhelyesbítés)

-          A kiegészítő melléklet szerkezetének és tartalmának részletes meghatározása

 

A számviteli politikában azt is meg kell határozni, hogy a számviteli elszámolás szempontjából mit tekint a gazdálkodó:

-          Lényegesnek (a lényegesség elvének érvényesítése)

-          Az ellenőrzés az önellenőrzés során jelentősebb összegű, a megbízható valós összképet lényegesen befolyásoló hibának.

-          A behajthatatlan követelések vonatkozásában azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével.

-          Nem jelentősnek

-          Fajlagosan kis értékűnek (készletek értékelésekor)

-          Devizában v. valutában kimutatott eszközök, ill. kötelezettségek év végi átértékelésből adódó jelentős hatás mértékét.

 

A számviteli politkának kötelezően tartalmaznia kell:

-          A leltárkészítési és leltározási szabályzatot

-          Az eszközök és források értékelésre vonatkozó értékelési szabályzatot,

-          A pénzkezelési szabályzatot

-          Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatot

-          A bizonylati rend szabályzatot.

 

Az értékelési szabályzat tartalma, követelmények a szabályzattal szemben.

Az egyedi értékelés elvének megfelelően az eszközöket és kötelezettségeket egyedileg kell értékelni, amelyeket a számviteli politika részeként írásban kell elkészíteni. Tételesen kell meghatározni  a bekerülési érték tartalmát, az arra ható változások elszámolásának módját (értékcsökkenés, értékvesztés, visszírás, piaci értéken, valós értéken való értékelés eljárásait.)

Az értékelési szabályzat tartalma:

1. Befektetett eszközöknél

-          Meg kell határozni, hogy a vállalkozás milyen szempontok alapján minősíti az eszközöket befektetett, ill. forgóeszköznek

-          Ha kis értékű tárgyi eszköznél, az egyösszegű értékcsökkenés leírását választotta, mi az az értékhatár, ami kis értékű tárgyi eszköznek minősül.

-          Részletesen meg kell határozni az egyes eszközöknél a terv szerinti értékcsökkenés módját

-          Ki kell jelölni azon tárgyi eszközök körét, amelyre értékcsökkenés nem számolható el

-          Meg kell határozni, hogy mely esetbben kell terven felüli értékcsökkenést elszámolni, mikor kell azt visszaírni.

-          Befektetett pénzügyi eszközöknél meg kell határozni az értékvesztés és visszaírás elszámolásának módját, ezeket alátámasztó számítások, dokumentumok körét.

-          Ha a vállalkozás a piaci értéken történő értékelést választotta, ki kell jelölni ezen eszközök körét, a piaci ár kiválasztásának módszerét, a szükséges dokumentációt

2. Forgóeszközöknél

Készleteknél: Rögzíteni kell a bekerülési érték, a piaci érték, az értékvesztés és visszaírása meghatározásának módját.

Követeléseknél:

-          Meg kell határozni, mi alapján minősíthető a követelés behajthatatlannak , ki kell alakítani ennek dokumentációs hátterét              

-          Élni kíván-e a vállalkozás a bizonytalanná vált követelések értékelésének egyszerűsített eljársával.

-          Ki kell dolgozni és rögzíteni kell az adósók minősítésének szempontjait.

Pénzeszközöknél

Írásba kell foglalni, hogy milyen módszerrel (átlagárfolyamon, FIFO) számolják el a valuta, illetve devizaszámlákon történt pénzmozgásokat.

3. Források

-          Szabályzatba kell foglalni a kötelezettségek elismerésének feltételeit.

-          A külföldi pézértékre szóló kötelezettségek értékelési módját

-          Ha a vállalkozás alkalmazza a valós értéken történő értékelés lehetőségét, akkor a megállapítás módját.

 

Az egységes számlakeret célja és tartalma

 

Az Sztv. értelmében a vállalkozásoknak az egységes számlakeret alapján köteles a számlarendjét kialakítani. Az egységes számlakeret célja, hogy az eszközök és a források, a gazdasági műveletek eredményre gyakorolt hatásának egységes rendszerbe foglalásával segítséget nyújtson a beszámoló elkészítéséhez.

 

Az 1-3. számlaosztályok az eszközszámlákat, a 4. számlaosztály a forrás számlákat tartalmazza. Az 1-4. számlaosztályok biztosítják a mérleg összeállítását.

1. Számlaosztály

Befektetett eszközök. Az immateriális javak, a tárgyi eszközök (beruházások, immat.javakra, beruházásokra adott előleg) a befektetett pénzügyi eszközök nyílvántartására szolgáló számlák.

2. Számlaosztály

Vásárolt készletek, saját előállítású készletek.

3. Számlaosztály

Forgóeszközök (kivétel a készletek) Pénzeszközök, forgatási célú értékpapírok, vevőkkel, adósokkal, munavállalókkal, állami költségvetéssel szembeni követelések, aktív időbeli elhatárolások

4. Számlaosztály

Az eszközök forrásai. Ide tartoznak a saját tőke, céltartalékok, hátrasorolt, hosszú és rövidlejáratú kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolások.

Az eredménykimutatás elkészítéséhez, az adózott eredmény megállapításához szükséges adatokat az 5. és 8-9 számlaosztályok számlái tartalmazzák.

5. Számlaosztály

A költségeket költségnemek szerint csoportosítva tartalmazza. Itt kell vezetni a saját teljesítmények ellenszámláit is (581,582). Záráskor az itt vezetett számlák egyenlegét át kell vezetni a 8. számlaosztályba. (Kivéve 581,582)

6-7. Számlaosztály

A vállalkozástól függ, hogy ezeket a számlákat használja-e, attól függően, hogy milyen részletezettségű nyílvántartási rendszert alakítottak ki.

8. Számlaosztály

Tartalmazza az értékesítés elszámolt önköltségét, a közvetett költségeket, az 5. számlaosztályból ide átvezetett költségeket, az egyéb ráfordításokat, a pénzügyi műveletek ráfordítások, a rendkívüli ráfordításokat.

9. Számlaosztály

Itt kell kimutatni az értékesítés nettó árbevételét, az egyéb bevételeket, a pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a rendkívüli bevételeket.

0. Számlaosztály

Vezetése akkor kötelező, ha a vállalkozásnak mérlegen kívüli kötelezettségei is vannak (függő kötelezettségek, biztos jövőbni kötelezettségek)

A számlarend készítési kötelezettség, a vállalkozás számlarendjének kialakításánál figyelembe veendő szempontok, a számlarend tartalma. Az egységes számlakeret csak a legalapvetőbb szabályozást tartalmazza, ezért a vállalkozásnak ki kell dolgoznia a számlarendjét, ami részletes belső szabályozási rend.

A számlarend a számviteli politika része, amelynek kialakítása során el kell dönteni:

-          milyen legyen a kötelező számlaosztályok egyedi sajátosságot érvényesítő részletezése,

-          a készletek nyílvántartási értékének megválasztása, az ár-értékkülönbözetének alkalmazása,

-          a közvetlen és közvetett költségek elhatárolásának tartalmi meghatározása,

-          az üzemi (üzleti) eredmény meghatározásának módszere,

-          a költségelszámolás technikájának megválasztása (kizárólagos, elsődleges , másodlagos)

-          a kötelezően elő nem írt 6-7 számlaosztályok alkalmazása.

A számlarendnek biztosítania kell:

-          Megfelelés az egységes számlakeret előírásainak

-          Segítse a számviteli politika elősegítését

-          Szerkezete, tagolása, részletezése legyen érthető, világos, áttekinthető

-          Segítse a belső és külső ellenőrzést

-          Adjon alapinformációt az elemző tevékenységhez

-          Biztostsa, hogy az információk kellő időben, kellő részletességgel jusson el a döntéshozókhoz.

Még bővebben a számviteli törvény alábbi paragrafusai alatt tudsz tájékozódni:

 Kettős könyvitel 159. §.

Az egységes számlakeret 160.§.

A számlarend 161. §.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 129
Tegnapi: 297
Heti: 2 150
Havi: 6 767
Össz.: 1 012 737

Látogatottság növelés
Oldal: Számvitelpolitika
Minden ami számvitel... A-tól Z-ig - © 2008 - 2019 - szamvitelezz.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: eredménytartalék - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »