Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

Rendkívüli eredmény:

 

eseti jellegű, a vállalkozás szokásos üzletmenetéhez nem tartozó eseményekből származó bevételek és ráfordítások különbözete. A gazdasági események egy részt az Szt. tételesen felsorolja, más részét a gazdasági esemény tartalmának, mértékének rendkívüli volta miatt a vállalkozás minősíti annak. A rendkívülivé minősítés szempontjait a számviteli politikában, a következetesség elvének érvényesítése érdekében kell rögzíteni.

 

Rendkívüli bevételek (98) ― rendkívüli ráfordítások (88) = rendkívüli eredmény.

Rendkívüli bevételek: A vállalkozás eredményét befolyásoló bevételek, amelyek azonban függetlenek a vállalkozás tevékenységétől.

 

„A” összköltség eljárással és „A” forgalmi költség eljárással eredmény-kimutatásokban:

D sor, XI. bevételek, X. ráfordítások.

 

„B” összköltség eljárással eredmény-kimutatásban:

D sor, VIII. ráfordítások

 

Rendkívüli bevételek:

T 3/K 98

Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke

T 3/K 98

Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke több

T 4/K 98

Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke

T 1/K 98

Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

 

Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti saját tőke összege

T 4/K 98

Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a névérték

 

Tartozásátvállalás során – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség összege

 

Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek (ajándék, elengedett követelés fejében)

 

Szt. szerint még:

Rendkívüli ráfordítások (88): a vállalkozás eredményét befolyásoló ráfordítások, amelyek függetlenek a vállalkozás tevékenységétől, a vállalkozás rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak kapcsolatban.

 

T 88/K 1 v. 3

Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke

 

Jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke

T 88/K 1

Megszűnt részesedések ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke kevesebb

T 88/K 4

Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke

T 88/K 1

Átalakuláskor az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke

 

Beolvadáskor a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke

T 88/K 3

Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a nyilvántartás szerinti érték

 

Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege

 

Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások (térítés nélküli átadás, elengedett követelés stb.)

 

A társasági adóalap meghatározásakor növelő korrekciós tételként figyelembe kell venni a visszafizetési kötelezettség nélkül adott, ráfordításként elszámolt támogatást, juttatást, tartozásátvállalást, elengedett kötelezettséget (nem csökkentheti az adó alapját, csak adózott pénzösszegből teljesíthető).

 

A rendkívüli eredmény a rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások különbözete.

A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a vállalkozó rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban.

 

 A rendkívüli bevételek között kell kimutatni:

- a tulajdonosnál a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak létesítő okiratban, annak módosításában meghatározott értékét;

- a gazdasági társaság tulajdonosánál a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének és az átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékének különbözetét, amennyiben a kapott eszközök értéke a több;

- az átalakult gazdasági társaság tulajdonosánál - a gazdasági társaság átalakulása esetén - az átalakulással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési értékeként a megszűnt részesedésre jutó - a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti - saját tőke összegét;

- a külső tulajdonosnál- a gazdasági társaság beolvadása esetén - az átvevő (beolvasztó) gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési értékeként a megszűnt részesedésre jutó - a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti - saját tőke összegét;

- a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg, a bevont részesedés (részvény, üzletrész, vagyoni betét) névértékének fejében átvett eszközök értékét;

- a visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonása esetén, azok névértékét;

- a jegyzett tőkén felüli vagyon fedezete mellett - törvényi előírás alapján - kibocsátott részvények ellenében elengedett - a részvénytársaságnak nyújtott hitel miatt fennálló - kötelezettség összegét;

- a tartozásátvállalás során harmadik személy által - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét, továbbá a hitelező által elengedett, valamint az elévült kötelezettség összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik.

 

A rendkívüli bevételek között kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni:

- az elengedett kötelezettség összegét akkor, ha az beszerzett eszközhöz kapcsolódik;

- a fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatás és a véglegesen átvett pénzeszközök összegét;

- a térítés nélkül átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartási (legfeljebb forgalmi, piaci) értékét, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci értékét;

- a tartozásátvállalás során harmadik személy által - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét, ha az beszerzett eszközhöz kapcsolódik.

 

A rendkívüli ráfordítások között kell kimutatni:

- a tulajdonosnál (a tagnál) az alapításkor, a jegyzett tőke emelésekor a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékét;

- a visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonása esetén, azok visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) értékét;

- a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén (a

- a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értékét, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értékét, a felszámított, az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adóval növelt összegben, valamint - a behajthatatlannak nem minősülő - elengedett követelés könyv szerinti értékét;

 

Az adózás előtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 140
Tegnapi: 297
Heti: 2 161
Havi: 6 778
Össz.: 1 012 748

Látogatottság növelés
Oldal: Rendkívüli eredmény
Minden ami számvitel... A-tól Z-ig - © 2008 - 2019 - szamvitelezz.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: eredménytartalék - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »